Pa preračunajmo!

Težave iz zasebnega življenja lahko vplivajo na naše delo, saj lahko povzročajo stres, vplivajo na manjšo produktivnost, večjo možnost pojavljanja napak in nesreč pri delu, slabše odnose s sodelavci in podobno. Velikokrat se zaposleni zatečejo v bolniški stalež, a težav ne rešijo, temveč se le-te samo še dodatno kopičijo in poglobijo.

Raziskave (npr. Selvik, Stephenson, Plaza in Sugden, 2004; Flanagan in Ots) ugotavljajo, da lahko s Programom podpore zaposlenim znižamo stroške delovne organizacije, predvsem na račun zmanjšanega absentizma in večje produktivnosti zaposlenih. Raziskave (npr. Hargrave et al, 2008; Jorgensen, 2007) kažejo, da je ROI (angl. Return of investment) oz. donosnost naložbe v kakovosten Program podpore zaposlenim v razmerju med 1:5 in 1:10, kar pomeni, da se naložba v program delodajalcem od 5- do 10-krat povrne.

Vas zanima, kakšni so približni stroški vaše delovne organizacije zaradi zmanjšane produktivnosti zaposlenih, ki jih bremenijo težave pri delu ali v zasebnem življenju?

Na Univerzi Stanford v Kaliforniji so razvili formulo, s pomočjo katere lahko delodajalci dobijo približno oceno stroškov, povezanih z manjšo produktivnostjo zaposlenih, zaradi odsotnosti z dela, nizke motiviranosti, stresa, izgorevanja ipd. Raziskovalci so ugotovili, da najmanj 20 % zaposlenih v posamezni delovni organizaciji zaradi različnih vrst duševnih ali telesnih obremenitev ne dela v okviru svojih zmožnosti oziroma svojega potenciala. Na podlagi številnih opravljenih študij so zaključili, da omenjeni zaposleni delajo najmanj 25 % pod svojimi zmožnostmi.

Vstavite ustrezne podatke v spodnja polja in dobili boste oceno stroškov vaše delovne organizacije zaradi manjše produktivnosti zaposlenih.

(št. zaposlenih) (20 % manj produktivnih) (št. manj produktivnih zaposlenih)
(št. manj produktivnih) (povprečna letna bruto plača enega zaposlenega) (povprečna plača manj produktivnih)
=
(povprečna plača manj produktivnih) (25 % pod povprečjem) (stroški manjše produktivnosti)

Za več informacij o programu nas kontaktirajte!

Kontaktirajte nas