Svetovanja
Program podpore zaposlenim/Employee Assistance Program
predstavlja celostni in proaktivni pristop k ohranjanju
in krepitvi telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.
Raziskave
Kvanitativne in kvalitativne (fokusna skupina)
raziskave s področja telesnega in duševnega
zdravja na delovnem mestu.
Izobraževanja
Strokovna in praktično zasnovana izobraževanja
iz širokega področja telesnega in duševnega
zdravja na delovnem mestu.
Publikacije
Knjižica Kam in kako po pomoč v duševni stiski
ter ostale strokovno-informativne publikacije
s področja zdravja na delovnem mestu.

Krepimo zdravje zaposlenih

Zavedamo se, da so zaposleni kapital vsake delovne organizacije, zato smo se v Skupini IRI Ljubljana specializirali za izvajanje programov krepitve zdravja zaposlenih.

Smo edini ponudnik Programa podpore zaposlenim (PPZ), ki je v tujini poznan kot Employee assistance program (EAP), delovnim organizacijam pa ponujamo tudi druge celostno zasnovane programe in storitve (raziskave, izobraževanja), katerih glavni cilj je predvsem izboljšati zdravje in počutje zaposlenih.

Naročite se na naše novice in ostanite na tekočem!

/Staranje%20delovne%20sile
Staranje delovne sile
Ali ste vedeli, da je med nastajajočimi psihosocialnimi tveganji na delovnem mestu staranje delovne sile? Starejši delavci so bolj občutljivi za nevarnosti, ki izhajajo iz slabih delovnih pogojev, kot mlajši delavci, zato moramo delo prilagoditi njihovim potrebam in zmožnostim.
/Svetovni%20dan%20zdravja%20–%20depresija
Svetovni dan zdravja – depresija
Letošnji svetovni dan zdravja, 7. april 2017, je bil posvečen ozaveščanju o depresiji, ki je po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije najpogostejši vzrok bolezni in invalidnosti v svetu, prav zato je pomembno, da se v okviru promocije zdravja na delovnem mestu posvetimo tudi duševnemu zdravju zaposlenih.
/Povabilo%20za%20sodelovanje%20v%20programu%20PSDT
Vabimo vas, da se v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« vključite v program celovite podpore za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program PSDT). Povabilo in prijavnico najdete na spletni povezavi https://www.stajerskagz.si/javno-povabilo-podjetjem-zaposlenim-k-sodelovanju-v-programu-celovite-podpore-podjetjem-za-obvladovanje-preprecevanje-psihosocialnih-tveganj-program-psdt/